ˆ

Obwieszczenia z 2012 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.11.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-27 08:54:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.11.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 7.11.2012 r. na wniosek Gminy Żagań w imieniu, której działa Zakład Instalacji Sanitarnych „HYDROTECH” os. Pomorskie 1d/18, 65-001 Zielona Góra zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Bukowina Bobrzańska Górna na dz. nr 381, 382/12, 380/1, 380/5, 372/10, 379, 372/9, 372/8, 382/9, 382/8, 382/13, 382/14, 382/41, 382/15, 377/2, 382/39, 382/18, 382/16, 382/47, 382/40, 382/17, 382/48 obręb Bukowina  Bobrzańska, gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-11-27 08:54:51
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-11-27 08:54:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-11-27 09:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-11-27 09:16:31
Artykuł był wyświetlony: 4854 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 9.11.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-27 07:49:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 9.11.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 9.11.2012 r. na wniosek Gminy Żagań w imieniu , której działa Zakład Instalacji Sanitarnych „HYDROTECH” os. Pomorskie 1d/18, 65-001 Zielona Góra  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Bukowina Bobrzańska Dolna na dz. nr 199,370/3, 370/8, 142, 224, 225, 345, 357/1, 358, 359, 217, 367/6, 367/3, 367/2, 367/1, 360, 207  obręb Bukowina  Bobrzańska , gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr 7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-11-27 07:49:55
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-11-27 07:49:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-11-27 08:45:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-11-27 08:45:25
Artykuł był wyświetlony: 4705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-20 08:03:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m.Stary Żagań w dniu 4 grudnia 2012 r. o godz.1800 w świetlicy wiejskiej celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Akapit nr 3 - brak tytułu

W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz.1830.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-11-20 08:03:24
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2012-11-20 08:03:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-11-20 08:05:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-11-20 08:07:20
Artykuł był wyświetlony: 4820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 15.11.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-19 12:20:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 15.11.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie Uchwały Nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010 r., Wójt Gminy Żagań przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: Roczny program współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zmian do projektu do dnia 29.11.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Propozycje należy składać zgodnie z załącznikiem do załącznika: (Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji) do uchwały Nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010 r.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor  Karolina Jędzierowska  pok. nr 17 Urząd Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9, Żagań, tel. 68 4584804.

Akapit nr 6 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-11-19 12:20:25
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2012-11-19 12:20:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-11-19 12:20:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-11-19 13:12:48
Artykuł był wyświetlony: 4756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.10.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-12 12:54:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.10.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję, że w dniu 8.10.2012r.  na wniosek  Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji  „EKOHYDROTECHNIKA” Zofia Smolarczyk ul. Asnyka 11/12 kl. 3, 59-220 Legnica działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniami piętrzącymi  w Leśnictwie Jeziornik oddział leśny nr  19c  działka nr ewidencyjny  dz. nr  674 obręb Łozy, gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-10-12 12:54:38
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-10-12 12:54:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-10-12 12:54:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-10-12 12:56:38
Artykuł był wyświetlony: 4921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.10.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-12 12:35:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.10.2012r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)   informuję, że w dniu 8.10.2012 r.  na wniosek  Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji  „EKOHYDROTECHNIKA” Zofia Smolarczyk ul. Asnyka 11/12 kl.3, 59-220 Legnica działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniami piętrzącymi  w Leśnictwie Jeziornik oddział leśny nr  61c  działka nr ewidencyjny  dz. nr  61 obręb Łozy, gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-10-12 12:35:48
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-10-12 12:35:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-10-12 12:35:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-10-12 12:35:51
Artykuł był wyświetlony: 4863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.10.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-12 12:23:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.10.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)   informuję, że w dniu 8.10.2012r.  na wniosek  Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji  „EKOHYDROTECHNIKA” Zofia Smolarczyk ul. Asnyka 11/12 kl.3, 59-220 Legnica działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniami piętrzącymi  w Leśnictwie Jeziornik oddział leśny nr  60d  działka nr ewidencyjny  dz. nr  60 obręb Łozy, gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-10-12 12:23:29
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-10-12 12:23:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-10-12 12:26:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-10-12 12:26:12
Artykuł był wyświetlony: 4907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.10.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-12 10:39:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.10.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) informuję, że w dniu 8.10.2012 r.  na wniosek  Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji  „EKOHYDROTECHNIKA” Zofia Smolarczyk ul. Asnyka 11/12 kl.3, 59-220 Legnica działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego z urządzeniami piętrzącymi  w Leśnictwie Jeziornik oddział leśny nr  33d/33g, 32   działka nr ewidencyjny  dz. nr  33/1, 32 obręb Łozy , gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-10-12 10:39:18
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-10-12 10:39:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-10-12 10:39:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-10-12 10:42:27
Artykuł był wyświetlony: 4820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.10.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-12 10:34:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.10.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)   informuję, że w dniu 8.10.2012 r.  na wniosek  Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji  „EKOHYDROTECHNIKA” Zofia Smolarczyk ul. Asnyka 11/12 kl.3, 59-220 Legnica działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu śródleśnego bagna w Leśnictwie Jeziornik, oddział leśny 58d, 59d,   dz. nr ewidencyjny 58, 59  obręb Łozy, gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-10-12 10:34:15
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-10-12 10:34:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-10-12 10:34:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-10-12 10:34:18
Artykuł był wyświetlony: 4893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.10.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-12 10:11:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.10.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)   informuję, że w dniu 8.10.2012 r.  na wniosek  Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji  „EKOHYDROTECHNIKA” Zofia Smolarczyk ul. Asnyka 11/12 kl. 3, 59-220 Legnica działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu śródleśnego bagna w Leśnictwie Jeziornik, oddział leśny 22c  dz. nr ewidencyjny 502  obręb Łozy, gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr  7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-10-12 10:11:48
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-10-12 10:11:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-10-12 10:18:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-10-12 10:19:28
Artykuł był wyświetlony: 4943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu