ˆ

Informacje różne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyjaśnienia Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych tzw. fajerwerków (pismo: BZK.III.9026.10.2015.MBuj)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-29 07:28:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-12-29 07:28:24
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-12-29 07:29:46
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-12-29 07:29:46
Artykuł był wyświetlony: 9721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 513/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:35:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kosińska Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:35:15
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:37:59
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:37:59
Artykuł był wyświetlony: 9693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkurs "Każde dziecko o tym wie, że z PRZEMOCĄ żyć jest źle"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-26 20:21:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2015-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-11-26 20:21:58
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-11-26 20:24:20
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-11-26 20:24:20
Artykuł był wyświetlony: 9675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs "Każde dziecko o tym wie, że z PRZEMOCĄ żyć jest źle"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-23 21:46:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Interdyscyplinarny realizując  jeden z celów priorytetowych  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar,  ogłasza konkurs plastyczny dla  uczniów klas I-III szkół z terenu Gminy Żagań.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Akapit nr 3 - brak tytułu

   
Agnieszka Wiśniewska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2015-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-10-23 21:46:38
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-10-23 21:46:42
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-10-23 21:50:22
Artykuł był wyświetlony: 7972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uprawy maku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-18 21:16:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

W nawiązaniu do art. 46 pkt. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze. zm.) Urząd Gminy w Żaganiu prosi osoby zainteresowane uprawą maku w roku 2016 r. o podanie planowanego areału maku na gruntach położonych na terenie gminy Żagań.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia 30 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Żagań pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Zebrane informacje są niezbędne do złożenia wniosku do Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w spawie uprawy maku i konopi na 2016 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Skołuba Data wytworzenia informacji: 2015-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-10-18 21:16:32
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-10-18 21:16:36
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-10-18 21:16:36
Artykuł był wyświetlony: 8045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego na IV kadencję.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-05 11:56:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, że w związku z art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Żagański ogłoszeniem nr 2.2015 z dnia 09.09.2015 r. zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 1563 rozpoczął nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego na IV kadencję.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 09.10.2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ul. Śląska 1. W zgłoszeniu prosi się o podanie: nazwy podmiotu zgłaszającego, imienia i nazwiska kandydata, adresu do korespondencji wraz z numerem telefonu kandydata, krótkiego uzasadnienie wyboru, oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Akapit nr 3 - brak tytułu

Niniejszą informację kieruje się do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żagań, gdyż członkami rady mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-10-05 11:56:24
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-10-05 11:56:30
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-10-05 11:59:03
Artykuł był wyświetlony: 7693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut sołectw do konsultacji z mieszkańcami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-28 23:42:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa: ZARZĄDZENIE NR 71/15 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żagań dotyczących projektów statutów sołectw.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 28 września 2015 r. do 15 października 2015 r. w granicach administracyjnych Gminy Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
ZARZĄDZENIE NR 72/15 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 71/15 Wójta Gminy Żagań z dnia 28 września 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-09-28 23:42:36
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-09-28 23:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-10-02 07:27:15
Artykuł był wyświetlony: 7322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego (IB-II.7820.4.2015.AAnt)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-05 07:56:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Górnicki Data wytworzenia informacji: 2015-08-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-08-05 07:56:45
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-08-05 07:56:56
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-08-05 07:57:58
Artykuł był wyświetlony: 3610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Ministra Środowiska (DLP-I-610-29-23267/15/JŁ)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-21 11:00:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2015-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2015-07-21 11:00:56
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2015-07-21 11:01:32
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2015-07-21 11:19:16
Artykuł był wyświetlony: 3123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE - ZBIORNIK NA WODĘ DO JELCZA 315

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-09 10:46:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Żagań poszukuje zbiornika na wodę do samochodu pożarniczego marki Jelcz 315 GCBA. Pojemność zbiornika wynosi 6 000 litrów.
Osoby, które są w posiadaniu takiego zbiornika proszę o kontakt pod numerem telefonu 68 458 48 20.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Krawański Data wytworzenia informacji: 2015-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Krawański Data wprowadzenia do BIP 2015-06-09 10:46:49
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Krawański Data udostępnienia informacji: 2015-06-09 10:50:59
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Krawański Data ostatniej zmiany: 2015-06-09 10:50:59
Artykuł był wyświetlony: 3212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu