ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2016-07-04 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 59/16 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 59/16 Obowiązujący
2 2016-07-20 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 60/16 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żagań” 60/16 Obowiązujący
3 2016-06-29 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XVII/125/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół , pedagogów, logopedów, psychologów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żagań XVII/125/16 Obowiązujący
4 2016-06-29 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XVII/124/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 czerwca 2016 r.w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość działka nr 389/1 obręb Łozy XVII/124/16 Obowiązujący
5 2016-06-29 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości XVII/123/16 Obowiązujący
6 2016-06-29 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XVII/120/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Żagań za 2015 r. XVII/120/16 Obowiązujący
7 2016-06-29 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XVII/119/16 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2015 rok XVII/119/16 Obowiązujący
8 2016-06-23 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 55/16 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 55/16 Obowiązujący
9 2016-06-23 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 54/16 Obowiązujący
10 2016-06-23 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 53/16 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 53/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu