ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Tomaszowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-12 23:08:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Tomaszowo w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 1700 w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Tomaszowie celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-03-12 23:08:07
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-03-12 23:08:11
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 23:08:11
Artykuł był wyświetlony: 124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Rudawicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 23:17:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Rudawica w dniu 4 marca 2019 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Rudawicy celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 23:17:49
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 23:18:01
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 23:18:01
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Pożarowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 23:11:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Pożarów w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Pożarowie celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 23:11:02
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 23:11:16
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 23:11:15
Artykuł był wyświetlony: 149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Gorzupi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 22:51:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Gorzupia w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Gorzupi Dolnej celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 22:51:17
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 22:51:37
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 22:52:36
Artykuł był wyświetlony: 159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Dzietrzychowicach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 22:46:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Dzietrzychowice w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowicach celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 22:46:02
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 22:46:24
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 22:46:24
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Chrobrowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 22:41:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Chrobrów w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Chrobrowie celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 22:41:34
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 22:42:44
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 22:42:44
Artykuł był wyświetlony: 110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Bożnowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 22:25:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Bożnów w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 1700 w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730
 
W związku z koniecznością zamknięcia świetlicy wiejskiej zebranie odbędzie się na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Bożnowie.
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 22:25:06
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 22:26:19
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 22:42:10
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obrady IV sesji Rady Gminy Żagań (zmiana porządku obrad)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-21 20:33:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zaprasza chętnych mieszkańców gminy na obrady IV sesji Rady Gminy Żagań, które odbędą się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 1000 (sala narad Urzędu Gminy Żagań).
 
Tematem sesji będzie:
1.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 r.;
2) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań;
3) zwolnień z podatku od nieruchomości;
4) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagrodzenia inkasentów;
5) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;
6) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań;
7) ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego;
8) nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu;
9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań;
10) wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Żagań ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa- Nysa- Bóbr;
11) ustalenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Żagań na 2019 r.;
12) określenia warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej;
13) określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty przekształceniowej za dany rok.
2.
Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym - u.s.g., obrady rady gminy (sesje) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w portalu Sesje.TV (https://sesje.pl) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 10 października 2018 r. stanowiącej załącznik do umowy nr SESJE/TRA/2018/10/000069 (z dnia 10.10.2018 r.) pomiędzy Gminą Żagań a przedsiębiorstwem GaMP Spółka z o.o. (z siedzibą przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, NIP: 9291712163).
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na nagraniach), jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - r.o.d.o.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o., przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest wskazany w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy.
 
Celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze.
 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Żagań. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w trybie art. 28 r.o.d.o. na zasadach oraz w celu i zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych trwa 5 lat i liczone jest od daty danej sesji.
 
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: .
 
Uczestnictwo w sesji jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-21 20:33:37
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-21 20:47:27
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 20:47:27
Artykuł był wyświetlony: 141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Starej Koperni

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-17 18:04:26

OBWIESZCZENIE (wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Łozach)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-17 17:49:38

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu