ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żagań z dnia 10 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania...

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-12 12:01:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2019-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2019-04-12 12:01:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-04-12 13:04:02
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 13:04:02
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV sesja Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-15 07:52:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nagranie obrad - link (data: 25.02.2019; czas: 09:55 - 11:50, nazwa: "IV sesja Rady Gminy Żagań")
Lista obecności
Protokół z głosowania jawnego w sprawie zmiany porządku obrad
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/19/19
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/20/19
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/21/19
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/22/19
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/23/19
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/24/18
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/25/18
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/26/18
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/27/18
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/28/18
Protokół z głosowania jawnego w sprawie przyjęcia uchwały Nr IV/29/18
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2019-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2019-02-15 07:52:30
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-03-26 12:16:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-03-26 13:12:00
Artykuł był wyświetlony: 256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-04 15:18:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2019-03-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2019-03-04 15:18:35
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-03-04 15:20:18
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-03-04 15:20:18
Artykuł był wyświetlony: 241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Bukowinie Bobrzańskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-28 22:32:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Bukowina Bobrzańska w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Bukowinie Bobrzańskiej celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
WÓJT GMINY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-02-28 22:32:58
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 22:36:22
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-28 22:42:20
Artykuł był wyświetlony: 555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2019 roku dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-22 10:05:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) w związku z art. 12 ust. 2 Wójt Gminy Żagań ogłasza:
  1. podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla oddziałów przedszkolnych wynosi: 7.976,28 zł (664,69 zł – miesięcznie);
  2. statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2018 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie wiejskim wynosi: 86.
 
Sporządził:
Jan Broszczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Broszczuk Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Broszczuk Data wprowadzenia do BIP 2019-02-22 10:05:41
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 10:05:44
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 10:05:44
Artykuł był wyświetlony: 456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzji ROŚiB.6150.31.2018 Starosty Żagańskiego z dnia 06.02.2019 r. na odstrzał redukcyjny dzików na terenie byłych obwodów łowieckich nr 206 i nr 207

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 10:50:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Skołuba Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Skołuba Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 10:50:40
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 10:52:09
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 10:52:09
Artykuł był wyświetlony: 1256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2018.KKoł

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-14 09:41:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Górniak Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Górniak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 09:41:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 09:41:22
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 09:41:22
Artykuł był wyświetlony: 1226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Bory Dolnośląskie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-31 14:57:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego publikujemy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie “Bory Dolnośląskie”. Przystąpiono do prac polegających na wyznaczeniu obszaru chronionego. Zachęcamy do zapoznania się z przedłożonym projektem uchwały. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Zasobów Przyrodniczych w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, panią Sylwią Tylzon-Stojanowską (tel. 68 45 65 228, e-mail: ). Wszelkie uzasadnione uwagi do projektu (wnioski o zmianę zapisów ww. projektu uchwały) można wnosić pisemnie do Urzędu Gminy Żagań lub w formie elektronicznej na adres do 11 lutego 2019 roku.
 
Kolejnym etapem prac będzie opracowanie ostatecznej wersji projektu uchwały i uzyskanie stosownych uzgodnień właściwych rad gmin oraz właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2019-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data wprowadzenia do BIP 2019-01-31 14:57:45
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-01-31 14:57:49
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 15:04:41
Artykuł był wyświetlony: 2724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GKR.4123.2.2019 - INFORMACJA z 30 stycznia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 14:57:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anetta Raniczkowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Raniczkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 14:57:24
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 14:58:10
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 14:58:10
Artykuł był wyświetlony: 1572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 09:06:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m. Trzebów w dniu 5 lutego 2019 r. o godz.1700 w świetlicy wiejskiej w Trzebowie celem wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1730.
 
WÓJT GMINY
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mazur Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 09:06:13
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 09:06:17
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 09:06:17
Artykuł był wyświetlony: 677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu