ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe - ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-29 21:03:18

Wójt Gminy Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-29 21:02:32

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-21 07:48:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-01-21 07:48:29
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-21 07:48:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-01-21 07:48:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-01-21 07:49:41
Artykuł był wyświetlony: 35211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-21 07:46:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-01-21 07:46:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-21 07:46:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-01-21 07:46:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-01-21 07:47:24
Artykuł był wyświetlony: 35199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-21 07:43:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2013-01-21 07:43:35
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data wprowadzenia do BIP 2013-01-21 07:43:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2013-01-21 07:45:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2013-01-21 07:45:04
Artykuł był wyświetlony: 35145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat 1/2012

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-27 14:56:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Żagań informuje, że w związku z Uchwałą Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012 r. od 1 stycznia 2013 r. cena dostarczenia wody i odpowiednio ścieków wynosić będzie:
- cena 1 m3 wody - 3,43 zł netto, brutto - 3,70 zł
- cena 1 m3 ścieków - 6,02 zł netto, brutto - 6,50 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-12-27 14:56:32
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2012-12-27 14:56:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-12-27 14:56:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-12-27 14:56:35
Artykuł był wyświetlony: 9278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-14 21:19:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-12-14 21:19:39
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data wprowadzenia do BIP 2012-12-14 21:19:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-12-14 21:19:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-12-14 21:21:17
Artykuł był wyświetlony: 6589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 8.11.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-27 08:54:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 8.11.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 7.11.2012 r. na wniosek Gminy Żagań w imieniu, której działa Zakład Instalacji Sanitarnych „HYDROTECH” os. Pomorskie 1d/18, 65-001 Zielona Góra zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Bukowina Bobrzańska Górna na dz. nr 381, 382/12, 380/1, 380/5, 372/10, 379, 372/9, 372/8, 382/9, 382/8, 382/13, 382/14, 382/41, 382/15, 377/2, 382/39, 382/18, 382/16, 382/47, 382/40, 382/17, 382/48 obręb Bukowina  Bobrzańska, gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu - pokój nr 7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-11-27 08:54:51
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-11-27 08:54:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-11-27 09:03:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-11-27 09:16:31
Artykuł był wyświetlony: 4489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 9.11.2012 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-27 07:49:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 9.11.2012 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Żagań informuje, że w dniu 9.11.2012 r. na wniosek Gminy Żagań w imieniu , której działa Zakład Instalacji Sanitarnych „HYDROTECH” os. Pomorskie 1d/18, 65-001 Zielona Góra  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Bukowina Bobrzańska Dolna na dz. nr 199,370/3, 370/8, 142, 224, 225, 345, 357/1, 358, 359, 217, 367/6, 367/3, 367/2, 367/1, 360, 207  obręb Bukowina  Bobrzańska , gm. Żagań.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z dokumentami można  zapoznać można się w Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Żaganiu – pokój nr 7.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-11-27 07:49:55
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sitek-Mazur Data wprowadzenia do BIP 2012-11-27 07:49:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-11-27 08:45:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-11-27 08:45:25
Artykuł był wyświetlony: 4362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-20 08:03:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wójt Gminy Żagań zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa m.Stary Żagań w dniu 4 grudnia 2012 r. o godz.1800 w świetlicy wiejskiej celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Akapit nr 3 - brak tytułu

W przypadku niewystarczającej frekwencji: drugi termin zebrania wyznacza się na godz.1830.

Akapit nr 4 - brak tytułu

    Wójt Gminy Żagań
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-11-20 08:03:24
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Janikula Data wprowadzenia do BIP 2012-11-20 08:03:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Artur Bajda - Data udostępnienia informacji: 2012-11-20 08:05:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Artur Bajda - Data ostatniej zmiany: 2012-11-20 08:07:20
Artykuł był wyświetlony: 4433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu