ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia inne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Żagań ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań w miejscowościach: Trzebów Gm. Żagań, Kocin Gm. Żagań, Gorzupia Dolna Gm. Żagań, Łozy Gm. Żagań, Rudawica Gm. Żagań

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Trzebów Gm. Żagań działka nr 69/14 - 0,1306 ha, KW ZG1G/00052023/4 cena wywoławcza: 33.650,00 zł, wadium 6.730,00 zł.
2. Kocin Gm. Żagań, działka nr 87/2 - 0,1922 ha,  KWZG1G/00050365/9, cena wywoławcza 57.100,00 zł wysokość wadium 11.420,00 zł.
3. Gorzupia Dolna Gm. Żagań, działka nr 64/19 - 0,1369 ha, KWZG1G/00050359/4, cena wywoławcza 34.300,00 zł, wysokość wadium 6.860,00 zł.
4. Łozy Gm. Żagań,  działka nr 302 - 0,1613 ha,  KWZG1G/00050346/0,  cena wywoławcza 43.000,00 zł wysokość wadium 8.600,00 zł.
5. Rudawica Gm. Żagań,  działka nr 72/32 - 0,21 ha,  KWZG1G/00041428/3, cena wywoławcza 21.700,00 zł, wysokość wadium 4.340,00 zł
 
 
Przetargi rozpoczną się w dniu 09.05.2022 r. o godzinie jak w ogłoszeniu, w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9.
Warunkiem udziału w danym przetargu jest wniesienie wadium ustalone jako 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) najpóźniej do dnia 04.05.2022 r.,
w kasie Urzędu Gminy Żagań lub na rachunek bankowy Gminy Żagań w Santander Bank 1 Oddział w Żaganiu, pl. Wolności 6 o nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Trzebów działka nr 69/14 odbył się w dniu 10.09.2021 r. – nikt nie wpłacił wadium.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kocin działka nr 87/2 odbył się w dniu 03.03.2022 r. – nikt nie wpłacił wadium.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Gorzupia Dolna działka nr 64/19,  w m. Łozy działka 302 i w m. Rudawica
dz. 72/32 odbyły się w dniu 02.03.2021 r. – nikt nie wpłacił wadium.
Nieruchomość nr działki 72/32 położona w miejscowości Rudawica sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żagańskiego.
W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Żagań z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostający w związku małżeńskim nieposiadający rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 12.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-06 14:37:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-06 14:42:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Bajda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 15:02:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Żagań ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań w w miejscowości Dzietrzychowice

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Położenie
nieruchomości
 
 
Oznaczenie nieruchomości
powierzchnia
 
 
Cena
wywoławcza
 
Wysokość
wadium
 
 
Dzień przetargu/
godzina rozpoczęcia
przetargu
 
 
 
Dzietrzychowice
Gm. Żagań
 
 
działka nr 595/5 - 0,2009 ha
KWZG1G/00050346/0
 
 
52.000,00 zł
 
 
 
10.400,00 zł
 
 
10-05-2022 r.
godz. 9.00
 
 
Dzietrzychowice
Gm. Żagań
 
działka nr 595/6 - 0,2009 ha
KWZG1G/00050346/0
 
52.000,00 zł
 
10.400,00 zł
 
10-05-2022 r.
godz. 9.30
 
Dzietrzychowice
gm. Żagań
 
działka nr 783/1 - 0,1703 ha
KWZG1G/00050346/0
 
42.600,00 zł
+ podatek VAT 23 %
 
8.520,00 zł
 
10-05-2022 r.
godz. 10.00
 
Dzietrzychowice
gm. Żagań
 
działka nr 783/2 - 0,1533 ha
KWZG1G/00050346/0
 
38.500,00 zł
+ podatek VAT 23 %
7.700,00 zł
10-05-2022 r.
godz. 10.30
 
Dzietrzychowice
gm. Żagań
 
działka nr 783/3 - 0,1527 ha
KWZG1G/00050346/0
 
38.300,00 zł
+ podatek VAT 23 %
 
 7.660,00 zł
 
 
 
10-05-2022 r.
godz. 11.00
 
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości objętych ogłoszeniem odbyły się w dniu 01.03.2022 r. – nikt nie wpłacił wadium.
 
Przetargi rozpoczną się w dniu 10.05.2022 r. o godzinie jak w ogłoszeniu, w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9.
Warunkiem udziału w danym przetargu jest wniesienie wadium ustalone jako 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) najpóźniej do dnia 05.05.2022 r., w kasie Urzędu Gminy Żagań lub na rachunek bankowy Gminy Żagań w Santander Bank 1 Oddział w Żaganiu,
pl. Wolności 6 o nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407.
 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostający w związku małżeńskim nieposiadający rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 12.
 
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-06 14:41:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-06 14:42:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Bajda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 14:57:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHYLONY - Wójt Gminy Żagań ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań w miejscowości Rudawica

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Położenie
nieruchomości
 
Oznaczenie nieruchomości/
Powierzchnia
 
Cena
wywoławcza
nieruchomości
 
 
Wysokość
wadium
 
 
Dzień przetargu/
godzina rozpoczęcia
przetargu
 
Rudawica
gm. Żagań
 
działka nr 474 - 0,27 ha
KWZG1G/00044312/8
 
60.800,00 zł
+ podatek VAT
 
6.080,00 zł
10-04-2022 r.
godz. 11.30
 
Rudawica
gm. Żagań
 
działka nr 203/7 - 0,2917 ha
KWZG1G/00046526/5
 
66.100,00 zł
+ podatek VAT
 
6.610,00 zł
10-04-2022 r.
godz. 12.00
 
Rudawica
gm. Żagań
 
działka nr 202/9 - 0,1868 ha
KWZG1G/00046523/4
 
43.750,00 zł
+ podatek VAT
 
4.375,00 zł
10-04-2022 r.
godz. 12.30
 
Rudawica
gm. Żagań
 
działka nr 202/8 - 0,1870 ha
KWZG1G/00046523/4
 
43.750,00 zł
+ podatek VAT
4.375,00 zł
10-04-2022 r.
godz. 13.00
 
 
Nieruchomości położone są w miejscowości Rudawica na obszarze na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowią nieogrodzone tereny częściowo zadrzewione o regularnym kształcie z dostępem do drogi gruntowej.
Dla przedmiotowych nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej dla każdej z powyżej opisanych działek.
 
Nieruchomość nr działki 474 położona w miejscowości Rudawica sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żagańskiego.
Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości objętych ogłoszeniem odbyły się w dniu 03.03.2022 r. – nikt nie wpłacił wadium.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań
Przetargi rozpoczną się w dniu 10.04.2022 r. o godzinie jak w ogłoszeniu, w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9.
Warunkiem udziału w danym przetargu jest wniesienie wadium ustalone jako 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) najpóźniej do dnia 05.04.2022 r., w kasie Urzędu Gminy Żagań lub na rachunek bankowy Gminy Żagań w Santander Bank 1 Oddział
w Żaganiu, pl. Wolności 6 o nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej:
w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostający w związku małżeńskim nieposiadający rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 12.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-06 14:43:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-06 14:47:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Bajda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 14:55:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »