ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żagań przeznaczonych do dzierżawy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr  92/2022
Wójta Gminy Żagań
z dnia 30 listopada 2022r.
 
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żagań przeznaczonych do dzierżawy
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej  (Dz.U. Nr 79, poz. 363), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Żagań nr XLIX/308/22 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do dzierżawy na okres 30 lat nieruchomość o powierzchni całkowitej 21,3796 ha z zasobu nieruchomości Gminy Żagań położoną w Tomaszowie, obręb Tomaszowo, gmina Żagań i oznaczoną w ewidencji gruntów działkami numer 1/78 o pow. 4,1867 ha, 1/79 o pow. 3,7750 ha, 1/80 o pow. 4,3781 ha, 1/81 o pow. 4,0580 ha, 1/82 o pow. 4,9818 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00025901/5, szczegółowo opisaną w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
 
1. Do publicznej wiadomości podaje się wykaz określający warunki dzierżawy nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej  (Dz.U. Nr 79, poz. 363) wykaz podlega obwieszczeniu na okres 14 dni w siedzibach wojewody i jednostek samorządu terytorialnego, właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości ogłasza się w prasie lokalnej i centralnej.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu gospodarki komunalnej,  rozwoju i nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 14:39:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 14:44:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01 14:44:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
      o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)  w związku z Uchwałą Rady Gminy Żagań nr L/315/22 z dnia 13 października 2022r .
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.Wydzierżawić dla KRUSZYWA SKSM S.A.
             z siedzibą 70-893 Szczecin ul. Tartaczna 9 na okres 3 lat tj. od dnia
             1.01.2023r. do dnia 31.12.2026r. działkę nr 22/15 o powierzchni 0,69 ha
             stanowiącą drogę gminną /zgodnie z załącznikiem graficznym/ położoną
             we wsi Gorzupia Dolna. Dzierżawa związana jest z prowadzoną na
             nieruchomości działalnością gospodarczą polegającą na wydobywaniu
             kruszywa.
         2. Ustalić na 2023 rok czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości płatny
             do 15 marca 2023r. w wysokości 25.211,49zł. + podatek VAT 23% .
         3. Czynsz dzierżawny w latach następnych trwania dzierżawy zwiększany
             będzie każdorazowo o wskaźnik cen ogłoszony przez GUS za dany rok.
             Należność do zapłaty określana będzie w formie aneksu do umowy.
     
§ 2.
  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu gospodarki    
            komunalnej, rozwoju i nieruchomości.
 
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-16 14:45:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-16 14:45:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 14:45:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie zwolnienia z czynszu dzierżawnego na rok 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 85/2022
Wójta Gminy w Żaganiu
z dnia 16  listopada 2022r.
 
 
w sprawie zwolnienia z czynszu dzierżawnego na rok 2023
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm./
 
zarządza się co następuje:
§ 1.
Zwolnić z obowiązku opłacania czynszu dzierżawnego w wysokość 185,13 zł
słownie: sto osiemdziesiąt pięć złoty 13/100 przez Pana Krzysztofa Świątka zamieszkałego
w Żaganiu z uwagi na użyczenie dla Gminy części działki nr 23/1 o powierzchni  0,37ha obręb Dzietrzychowice. Podstawą do zwolnienia jest porozumienie zawarte w dniu 14 listopada 2022r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu gospodarki
komunalnej, rozwoju i nieruchomości.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-16 14:41:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-16 14:42:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 14:42:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 16 listopada 2022r.w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żagań przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr  84/2022
Wójta Gminy w Żaganiu
z dnia 16 listopada 2022r.
 
 
w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żagań
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 ze zm.) zarządza się,
co następuje:
 
§ 1.
1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych na cele rolniczego wykorzystania przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych na cele inne, iż rolne przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu gospodarki komunalnej,    
rozwoju i nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-16 13:49:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-16 13:53:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 13:53:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych stanowiących własność Gminy Żagań

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ),
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1.
1. Dla nieruchomości gruntowych ustala się stawki czynszu na rok 2023
1) - droga pod potrzeby komunikacyjne przy wydobywaniu kruszywa w wysokości 1,60zł/m 2
       czynsz płatny jednorazowo do 15 marca
2)  - poprawa warunków zagospodarowania działek w wysokości 0,04zł/m2
       czynsz płatny jednorazowo do 31 marca
3)  - pod potrzeby składowania drewna i innych materiałów w wysokości 0,23zł/m2     
        czynsz płatny miesięcznie do 30 każdego m-ca,
4)  - pod rekreację i wypoczynek w wysokości 0,75 zł/m2                   
       czynsz płatny jednorazowo do 31 marca
5)  - pod potrzeby placu manewrowego do nauki jazdy  w wysokości 0,81zł/m2
        czynsz płatny miesięcznie do 30 każdego miesiąca
6) - pod usytuowanie tymczasowych obiektów gospodarczych, stanowiących własność  
       dzierżawcy  w wysokości  0,81zł/m2.
       czynsz płatny miesięcznie do 30 każdego miesiąca.
7) - tereny rekreacyjno-sportowe wielkopowierzchniowe 0,07 zł/m2
      czynsz płatny miesięcznie do 30 każdego miesiąca,
8) - pod tymczasowe miejsca postojowe, place postojowe – 0,35 zł/m2
     czynsz płatny miesięcznie do 30 każdego miesiąca.
9) - udostępnianie terenów rekreacyjnych na imprezy plenerowe na terenach gminnych
     opłata płatna w terminie 3 dni przed planowaną imprezą - 290,00 zł/dzień
10)na potrzeby wykorzystania terenu wydobywaniu kruszywa w wysokości 3,654 zł/m2
       czynsz płatny jednorazowo do 15 marca
11) na potrzeby usytuowania mobilnych domków wypoczynkowych w wysokości 0,65zł/m2
       czynsz płatny jednorazowo do 15 marca
12) - pod usytuowanie urządzeń infrastruktury telefonii komórkowej – 1,79 zł/m2
      czynsz płatny miesięcznie do 30 każdego miesiąca.
2. Do wysokości stawki czynszu doliczony będzie podatek Vat w wysokości 23%.
 
§ 2.
W przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej ustala się stawkę w
  wysokości 200% stawki podstawowej obowiązującej za grunty rolne i nie rolne w danym roku.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu gospodarki  komunalnej,    
        rozwoju i nieruchomości.
 
§ 4.  
1. Uchyla się Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych stanowiących własność Gminy Żagań.
         2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 14:49:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-10 14:50:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 14:50:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 9 listopada 2022r. w sprawie zasad i sposobu wydzierżawiania gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminnych na cele rolniczego wykorzystania na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości stawek czynszu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ),
zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Ustanowić dzierżawców gruntów zasobu nieruchomości gminnych w drodze bez przetargowej.
2. W przypadku gdy o dzierżawę nieruchomości ubiega się więcej niż jedna osoba ogłosić przetarg wg zasad określonych w obowiązujących przepisach.
3. Ustalić wysokość czynszu rocznego z tytułu dzierżawy gruntów przyjmując średnią cenę skupu żyta 5 q żyta ustalonego do podatku rolnego za 1h niezależnie od klasyfikacji gruntów na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu gospodarki  komunalnej,   rozwoju i nieruchomości.
§ 3.
Uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy Żagań nr 82/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i sposobu wydzierżawiania gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminnych na cele rolniczego wykorzystania na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości stawek czynszu
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4.
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 14:46:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-10 14:47:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 14:47:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 81 /2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz.559),  art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej  (Dz.U. Nr 79, poz. 363), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
§3 ust.1, §4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną z zasobu nieruchomości Gminy Żagań położoną w miejscowości Tomaszowo gm. Żagań oznaczoną numerem działki 1152/5 o powierzchni 0,4532 ha.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo działka oznaczona jest funkcją 95 P,U, MN – są to tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości, w których prowadzona jest działalność produkcyjno-usługowa.
Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00046368/9.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 155.000,00 wartość netto, do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium ustala się w wysokości 20% ceny nieruchomości.
 
§ 2.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą skorzystać z przysługującego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli do dnia 22 grudnia 2022 r.
 
§ 3.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości.                                           
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 10:05:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-10 10:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 10:06:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022, poz.559), art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1
i art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznaczyć do sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Żagań w trybie przetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Łozy gm. Żagań oznaczoną numerem działki 350 o pow. 0,21 ha o numerze księgi wieczystej ZG1G/00051976/2.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.
Działka znajduje się na terenie, dla którego Gmina Żagań nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu, nie jest objęta ważną decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę jej zagospodarowania.
Nieruchomość niezabudowana o charakterze rolnym, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, nieogrodzona, porośnięta w części drzewami.
Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.
Zgodnie z ewidencją gruntów jest to działka rolna sklasyfikowana jako grunty orne Ps-IV.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 61.400,00 zł.
Wadium ustala się w wysokości 20% ceny nieruchomości.
 
§ 2.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  mogą skorzystać z przysługującego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie
nie krótszym niż 6 tygodni dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 22 grudnia 2022 r.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości.
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 09:58:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-10 10:02:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10 10:02:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr78/2022 Wójta Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2022r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Żagań nr L314/22 z dnia 13 października 2022r .
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1
1. Wydzierżawić dla Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa na okres 10 lat od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2033 r. część nieruchomości gruntowej o pow. 3000 m2 oznaczonej nr 153/1 położonej we wsi Trzebów stanowiącej własność Gminy Żagań.
Nieruchomość wykorzystana zostanie jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy
 
2. Ustalić czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Żagań  nr 38/2022 z dnia 19 maja 2022r w wysokości 0,65 zł/m2 netto tj. 1950 zł. + podatek Vat 23% ,  który będzie płatny w jednorazowo do 31 marca danego roku, uwzględniając każdorazowo zmianę Zarządzenia Wójta określającą stawki czynszu dzierżawnego
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu gospodarki
komunalnej, rozwoju i nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 10:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 10:25:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09 10:25:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup preferencyjny węgla w cenie do 2000 zł/t

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że Gmina Żagań przystąpiła do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.
Mieszkańcom udostępiono wniosek o zakup preferencyjny węgla w cenie do 2000 zł/t.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patryk Wilk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-08 14:27:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-08 14:29:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08 14:29:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji