ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestry

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz podmiotów wpisanych w roku 2022 do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Chabiniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-09 13:54:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Hanna Chabiniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-09 13:55:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Hanna Chabiniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 14:52:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WPISY DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYKREŚLONYCH Z TEGO REJESTRU

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Czajkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Bajda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-28 14:28:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-28 14:29:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25 09:30:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żagań, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

Akapit nr 3 - brak tytułu

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z u urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Bajda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jędzierowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-16 12:32:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-16 12:32:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-29 20:23:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »