ˆ

Rada Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obrady XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żagań

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-21 11:37:34 przez Artur Bajda, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żagań,
która odbędzie się 23 lutego 2022 r. o godz. 13:30.
Sesja odbędzie się w formie zdalnej.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu na terenie Gminy Żagań na lata 2022-2024;
2) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Tomaszowie.
3. Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w spółce Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
4. Zamknięcie obrad.
 
Sesja będzie transmitowana na https://user.sesje.pl/
 
 
    
Przewodnicząca Rady Gminy Żagań
 
/-/ Elżbieta Kłoniecka
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym - u.s.g., obrady rady gminy (sesje) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w portalu Sesje.TV (https://sesje.pl) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 10 października 2018 r. stanowiącej załącznik do umowy nr SESJE/TRA/2018/10/000069 (z dnia 10.10.2018 r.) pomiędzy Gminą Żagań a przedsiębiorstwem GaMP Spółka z o.o. (z siedzibą przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, NIP: 9291712163).
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na nagraniach), jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - r.o.d.o.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o., przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest wskazany w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy.
 
Celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze.
 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Żagań. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w trybie art. 28 r.o.d.o. na zasadach oraz w celu i zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych trwa 5 lat i liczone jest od daty danej sesji.
 
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: .
 
Uczestnictwo w sesji jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-21 11:24:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Bajda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-21 11:37:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Bajda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-21 11:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony