ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 5/2024Drukuj informację Przetarg numer: 5/2024

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5/2024

Ogłaszający: Wójt Gminy Żagań

Rodzaj: pierwszy ustny przetarg nieograniczony

Dotyczy: Stara Kopernia (Gm. Żagań), działka nr 320 – 0,0962 ha. Działka niezabudowana z ustalonymi w decyzji warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego. Nieruchomość nieuzbrojona, teren równy o regularnym kształcie z dostępem do drogi gminnej nieutwardzonej. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Grunty stanowiące użytki rolne.

Ogłoszono dnia: 2024-06-19 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-09-10 12:00:00

Miejsce

Sala nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań

Księga wieczysta

KWZG1G/00051715/5

Cena wywoławcza

30.000,00 zł netto + 23% podatek VAT

Wadium

6.000,00

Opis

Nieruchomości sprzedawane są zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żagańskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Żagań z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Przetargi rozpoczną się w dniu 10.09.2024 r. o godzinie jak w ogłoszeniu, w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9. Warunkiem udziału w danym przetargu jest wniesienie wadium ustalone jako 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) najpóźniej do dnia 05.09.2024 r., w kasie Urzędu Gminy Żagań lub na rachunek bankowy Gminy Żagań w Santander Bank 1 Oddział w Żaganiu, pl. Wolności 6 o nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostający w związku małżeńskim nieposiadający rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 08. Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu. Żagań, dnia 18.06.2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 11:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 11:38:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 11:38:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
81 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony