ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 7/2024Drukuj informację Przetarg numer: 7/2024

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 7/2024

Ogłaszający: Wójt Gminy Żagań

Rodzaj: pierwszy ustny przetarg nieograniczony

Dotyczy: Tomaszowo (Gm. Żagań) 1/131, 2,0471 ha. Zgodnie z mpzp działka przeznaczona na tereny obiektów produkcyjnych, baz składów, magazynów, usług – oznaczone w planie symbolem P,U1. Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie. Nieruchomość znajduje się na obszarze terenów inwestycyjnych włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żagań – Tomaszowo, zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miejscowości Tomaszowo na terenie byłego lotniska. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane przeznaczone również pod działalność przemysłowo-usługową. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i przylega do drogi gminnej o nawierzchni betonowej. Działka zgodnie z ewidencją gruntów stanowi tereny różne.

Ogłoszono dnia: 2024-06-19 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-09-27 10:00:00

Miejsce

Sala nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Księga wieczysta

KW ZG1G/00046370/6

Cena wywoławcza

790.000,00 zł + podatek VAT 23%

Wadium

158.000,00 zł Termin wniesienia wadium najpóźniej do dnia 23.09.2024 r

Opis

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Tomaszowo, dla której Uchwałą nr XXXI/215/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28.09.2009 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 2. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. 3. Przetargi rozpoczną się w dniu i o godzinie jak wyżej w niniejszym ogłoszeniu, w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9. 4. Warunkiem udziału w danym przetargu jest wniesienie wadium ustalone jako 20% ceny wywoławczej w terminach jak wyżej w ogłoszeniu. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) w kasie Urzędu Gminy Żagań lub na rachunek bankowy Gminy Żagań w Santander Bank 1 Oddział w Żaganiu, pl. Wolności 6. o nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (brutto). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 5. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają Komisji Przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostający w związku małżeńskim nieposiadający rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 12. Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu. Żagań, dnia 17.06.2024 r. UWAGA: Brakuje w ogłoszeniu informacji ws. terminu zagospodarowania nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 14:49:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 14:49:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 14:49:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony