ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 10/2024Drukuj informację Przetarg numer: 10/2024

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 10/2024

Ogłaszający: Wójt Gminy Żagań

Rodzaj: I ustny przetarg ograniczony

Dotyczy: Tomaszowo (Gm. Żagań) działka nr 1036 o pow. 0,0147 ha. Zgodnie z obowiązującym mpzp miejscowości Tomaszowo działka oznaczona jest funkcją EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość sklasyfikowana jako Bp. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa produkcyjno-usługowa. Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nie posiada dostępu do drogi gminnej.

Ogłoszono dnia: 2024-07-05 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-09-11 09:00:00

Miejsce

Sala nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Księga wieczysta

KW ZG1G/00025901/5

Cena wywoławcza

10.000,00 zł + podatek VAT 23%

Wadium

2.000,00 zł

Opis

Nieruchomość położona w miejscowości Tomaszowo, dla której Uchwałą nr XXXI/215/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28.09.2009 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przedmiotowa działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Dostęp do drogi publicznej powinien zostać zapewniony przez nieruchomości przyległe na poprawę warunków zagospodarowania których nieruchomość może być zbyta. Sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Przetarg rozpocznie się w dniu 11.09.2024 r. o godzinie 9.00, w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Żagań przy ul. Armii Krajowej 9. Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do: 1. Wniesienia wadium ustalonego jako 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) najpóźniej do dnia 06.09.2024 r., w kasie Urzędu Gminy Żagań lub na rachunek bankowy Gminy Żagań w Santander Bank 1 Oddział w Żaganiu, pl. Wolności 6 o numerze 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. 2. Złożenia w Urzędzie Gminy Żagań najpóźniej do dnia 06.09.2024 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu. Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żagań nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 068 458 48 08. Żagań, dnia 02.07.2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rulewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-05 08:09:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-05 08:10:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 08:10:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony