ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2024-01-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-03-04 11:30:00
Dotyczy
Tomaszowo (gm. Żagań) działka nr 1072/16. Zgodnie z obowiązującym mpzp miejscowości Tomaszowo działka oznaczona jest funkcją 14 U, MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzoinnej. Zgodnie z eidencją gruntów nieruchomość stanowią użytki niezabudowane oznaczone jako tereny różne oraz BP. W sąsiedztwie zabudowa umieszkaniowa, teren porośnięty drzewami i krzewami, nieuzbrojona. Działka nie posiada dostępu do drogi gminnej.
Cena wywoławcza
5.600,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu 2/2024 (PDF, 84.4 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 1072/16 (PDF, 35.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 35.1 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2024-01-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2024-03-04 10:00:00
Dotyczy
Tomaszowo (Gm. Żagań) 1/128, pow. 2,1848 ha. Zgodnie z mpzp działka przeznaczona na tereny obiektów produkcyjnych, baz składów, magazynów, usług – oznaczone w planie symbolem - P,U1. Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie, nieogrodzona. Nieruchomość znajduje się na obszarze terenów inwestycyjnych włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żagań – Tomaszowo, zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miejscowości Tomaszowo na terenie byłego lotniska. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane przeznaczone również pod działalność przemysłowo-usługową. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i przylega do drogi gminnej o nawierzchni betonowej.
Cena wywoławcza
655.000,00 zł + podatek VAT 23%
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Przetarg 1/2024 (PDF, 88.4 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 35.1 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2023-11-30 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-22 10:00:00
Dotyczy
Tomaszowo (Gm. Żagań) działka 1151/5 o pow. 0,2149 ha. Zgodnie z mpzp działka przeznaczona na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone w planie symbolem 5 MN; Nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami o regularnym prostokątnym kształcie. Działka nieuzbrojona z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.
Cena wywoławcza
71.000,00 zł + podatek VAT 23%
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • II przetarg nieograniczony 22 grudnia 2023 r. (PDF, 89.9 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 39.1 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2023-11-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-12 10:30:00
Dotyczy
Tomaszowo (Gm. Żagań) działka 1/130, 1,0924 ha.
Zgodnie z mpzp działka przeznaczona na tereny obiektów produkcyjnych, baz składów, magazynów, usług – oznaczone w planie symbolem - P,U1.
Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie, nieogrodzona.
Nieruchomość znajduje się na obszarze terenów inwestycyjnych włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żagań – Tomaszowo, zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miejscowości Tomaszowo na terenie byłego lotniska.
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane przeznaczone również pod działalność przemysłowo-usługową.
Działka posiada dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i przylega do drogi gminnej o nawierzchni betonowej.
Cena wywoławcza
320.000,00 zł + podatek VAT 23%
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • II przetarg nieograniczony z dnia 06-11-2023 r. (PDF, 118.2 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2023-11-06 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-12 10:00:00
Dotyczy
Tomaszowo (Gm. Żagań), działka 1/129, 1,0925 ha. Zgodnie z mpzp działka przeznaczona na tereny obiektów produkcyjnych, baz składów, magazynów, usług – oznaczone w planie symbolem - P,U1.
Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie, nieogrodzona.
Nieruchomość znajduje się na obszarze terenów inwestycyjnych włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Żagań – Tomaszowo, zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miejscowości Tomaszowo na terenie byłego lotniska.
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane przeznaczone również pod działalność przemysłowo-usługową.
Działka posiada dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i przylega do drogi gminnej o nawierzchni betonowej.
Cena wywoławcza
328.000,00 zł + podatek VAT 23%
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • II przetarg nieograniczony z dnia 06-11-2023 r. (PDF, 118.2 KiB)
 • Wynik przetargu 22/2023 (PDF, 39.4 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2023-11-03 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-12-05 09:00:00
Dotyczy
Trzebów (gm. Żagań) działka nr 57/5 - 0,0903 ha. Działka niezabudowana z ustalonymi decyzją warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego. Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, teren równy o regularnym kształcie z dostępem do drogi gminnej nieutwardzonej. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, grunty stanowią użytki rolne klasy PsVI.
Cena wywoławcza
21.500,00 zł + podatek VAT 23 %
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Przetarg 21/2023 (PDF, 82.8 KiB)
 • Wynik przetargu 57/5 Trzebów (PDF, 41.1 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2023-07-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-08-22 10:00:00
Dotyczy
Dzietrzychowice (Gm. Żagań), działka nr 586/2, o pow. 0,19 ha. Nieruchomość niezabudowana o charakterze rolnym, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka znajduje się sąsiedztwie zabudowy siedliskowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Część działki zadrzewiona. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Ps-III. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Cena wywoławcza
64.000,00 zł bez podatku VAT
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargach z dnia 17 lipca 2023r (PDF, 120.7 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2023-07-21 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-08-22 09:00:00
Dotyczy
Rudawica (Gm. Żagań), działka nr 202/8 o pow. 0,1870 ha. Działka niezabudowane z ustalonymi decyzją warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Nieruchomość z dostępem do drogi gminnej i możliwością podłączenia do infrastruktury technicznej, w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej, grunty stanowią użytki rolne klasy RVI.
Cena wywoławcza
47.000,00 zł + podatek VAT
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargach z dnia 17 lipca 2023r (PDF, 120.7 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu 202/8 (PDF, 43.8 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2023-05-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-05 11:00:00
Dotyczy
Dzietrzychowice (Gm. Żagań) działka nr 586/2, pow. 0,19 ha. Nieruchomość niezabudowana o charakterze rolnym, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka znajduje się sąsiedztwie zabudowy siedliskowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Część działki zadrzewiona. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Ps-III
Cena wywoławcza
64.000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Dzietrzychowice- I ustny przetarg nieograniczony 22.05.2023 r. (PDF, 88 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2023-05-29 00:00:00
Data i godzina przetargu
2023-07-05 10:00:00
Dotyczy
Dzietrzychowice (gm. Żagań), działka nr 783/3 - 0,1527 ha. Nieruchomości znajdują się na terenie, dla którego Gmina Żagań nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. Działki niezabudowane z ustalonymi decyzją warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną. Nieruchomości z dostępem do drogi gminnej i możliwością podłączenia do infrastruktury technicznej. Znajdują się sąsiedztwie zabudowy siedliskowej, grunty stanowią użytki rolne klasy RVI.
Cena wywoławcza
43.000,00 zł + podatek VAT 23 %
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Pierwszy ustny przetarg nieograniczony - 29 maja 2023 (PDF, 87.8 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu 18/2023 (PDF, 46.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji