ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 12 lipca 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 12 lipca 2024 r.
 
 
Nasz znak: GKR.6220.3.2023

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094), Wójt Gminy Żagań

 
zawiadamiam,
 
że w dniu 12 lipca 2024 r. wydał z urzędu postanowienie nr GKR.6220.3.2023 w przedmiocie sprostowania omyłek pisarskich w decyzji z dnia 4 czerwca 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  polegającego na „Eksploatacji i przeróbki piasków i żwirów ze złoża „Nowogród Bobrzański – Zbiornik 1 na działce o numerze ewid. 17/16
w miejscowości Miodnica Gmina Żagań”
. Rozstrzygnięcie zostało wydane na wniosek AC Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Na etapie przygotowywania treści decyzji doszło do omyłki pisarskiej. Organ błędnie opisał poszczególne daty i numery spraw w opiniach wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim. Przy czym powyższa omyłka nie miała wpływu na dokonane rozstrzygnięcie.
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Żagań w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
W związku z tym, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy ooś, strony postępowania zostają poinformowane przez niniejsze obwieszczenie.
Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.
 
 
 
 
                                                                                                 WÓJT
                                                                                        /-/ Leszek Ochrymczuk
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej 9
- w internecie pod adresem https://bip.gminazagan.pl
- na terenie inwestycji - tablica ogłoszeń w m. Miodnica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Skrzeczkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-12 13:48:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-12 13:48:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-12 13:51:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GKR.6733.4.2024- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. 3-127, 3-43 obręb Bożnów, gmina Żagań

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Chruścicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-05 08:50:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Chruścicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-05 08:51:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Chruścicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 08:51:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała.IV.15.24.2024.06.28_Zalącznik nr 4

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Chruścicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-05 08:01:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-05 08:01:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 08:01:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Żagań z dnia 4 lipca 2024 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (OSO.6722.1.2020)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Chruścicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-03 14:50:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-04 10:53:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-04 10:53:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokoły IV sesji Rady Gminy Żagań z dnia 28 czerwca 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patryk Wilk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-28 10:34:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-28 10:40:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-28 10:40:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 25 czerwca 2024 r. (GKR.6220.1.2024)

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ
z dnia 25 czerwca 2024 r.
 
 
 
Nasz znak: GKR.6220.1.2024
 

Działając na podstawie art. art. 74 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094), Wójt Gminy Żagań

 
zawiadamiam,
 
że na wniosek Prezesa Zarządu Marii Kaczanowskiej reprezentującej spółkę Kruszywa SKSM S. A. z siedzibą  w Szczecinie po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  polegającego na: „Powiększenie istniejącego obszaru górniczego i terenu górniczego „GORZUPIA DOLNA” o pow. 66,4854 ha  zlokalizowanego  na terenie  działek: 20/2, 21/1, 20/4, 22/5, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/14, 42/2, 22/15 z obrębu Gorzupia Dolna, gmina Żagań, wyznaczonego decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego  znak: DW.III.7422.24.2022 z dnia 01 grudnia 2022 roku sprostowana postanowieniem  znak: DW .III.7422.24.2022 z dnia 16 stycznia 2023 roku, o teren działek 22/22 (w części),  22/18 oraz 22/19 z obrębu Gorzupia Dolna, gmina Żagań o powierzchni około 11, 35- 12 ha, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z  treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., PGW Wody Polskie we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu, można zapoznać się w  Urzędzie Gminy
w Żaganiu, pokój nr  8.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Żagań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W związku z tym, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o oraz ocenach oddziaływania na środowisko, strony postępowania zostają poinformowane przez niniejsze obwieszczenie.
        Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.                                        
 
 
                                                                                              WÓJT GMINY ŻAGAŃ
                                                                                                 /-/ Leszek Ochrymczuk
 Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żaganiu
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim  
- w internecie pod adresem https://bip.gminazagan.pl
- na terenie inwestycji - tablica ogłoszeń w m. Gorzupia Dolna i m. Gorzupia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Skrzeczkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-26 13:23:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-26 13:23:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-26 13:23:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Żagań

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Żagań,
która odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godzinie 7:30.
Sesja odbędzie się w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Żaganiu.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) o utracie mocy uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Żagań w roku 2024 oraz określenia sezonu kąpielowego;
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Stara Kopernia;
3)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Gorzupia i Gorzupia Dolna;
4) w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – obrazu
pw. św. Augustyna wraz z ramą z Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach;
5)  w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku - przy kościele
     p.w.św. Jerzego w miejscowości Gorzupia Dolna, gmina Żagań;
6)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości; gruntowej oznaczonej numerami działek 296/3 i 297/1, stanowiącej własność Gminy Żagań położonej w obrębie Łozy;
8) w sprawie zaliczenia drogi nr 2301D, w obrębie 0010 – Świętoszów do kategorii dróg gminnych;
9) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
10) w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów;
11) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2024 rok;
12)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2024-2027.
3. Sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z obrad III   sesji Rady Gminy Żagań.
6. Zamknięcie obrad.
                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Żagań
                                                                                                                                                                                                             /-/ Paweł Lipski
Sesja będzie transmitowana na https://user.sesje.pl/
 
Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym - u.s.g., obrady rady gminy (sesje) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w portalu Sesje.TV (https://sesje.pl) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 10 października 2018 r. stanowiącej załącznik do umowy nr SESJE/TRA/2018/10/000069 (z dnia 10.10.2018 r.) pomiędzy Gminą Żagań a przedsiębiorstwem GaMP Spółka z o.o. (z siedzibą przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, NIP: 9291712163).
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na nagraniach), jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - r.o.d.o.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o., przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest wskazany w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy.
 
Celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze.
 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Żagań. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w trybie art. 28 r.o.d.o. na zasadach oraz w celu i zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych trwa 5 lat i liczone jest od daty danej sesji.
 
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punktu kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: .
 
Uczestnictwo w sesji jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 11:30:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 11:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 11:36:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VW.ZUZ.4210.174.2024.MB OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 3 czerwca 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Chruścicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 12:28:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 12:32:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 12:32:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VW.ZUZ.4210.173.2024.EO OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 29 maja 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Chruścicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 12:31:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patryk Wilk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 12:31:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patryk Wilk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 12:31:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GKR.6733.2.2024- Obwieszczenie Wójta Gminy Żagań dot. wydania decyzji celu publicznego na budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bożnowie, gmina Żagań

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Żagań
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Chruścicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-18 11:49:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Chruścicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-18 11:52:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Chruścicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-18 11:54:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji