ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-06-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Żagań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). GKR272.1.2024.ACH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie cenowe GKR.272.1.1.2024.ACH (PDF, 316.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 138.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Klauzula RODO (PDF, 102.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (Przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.9 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 878.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa na dz. 608[4_Dzietrzychowice (ZIP, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na dz. 1045_Dzietrzcyhowice (ZIP, 7.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Stara Kopernia (ZIP, 2.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Miodnica (ZIP, 2.4 MiB)
 • Pokumentacja projektowa Łozy (ZIP, 7.7 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Trzebów (ZIP, 35.7 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 5.8 MiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 370.5 KiB)
 • Stała Organizacja Ruchu Dzietrzychowice dz. 608[4 (ZIP, 2.6 MiB)
 • Stała Organizacja Ruchu -Dzietrzychowice dz. 1045 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Stała Organizacja Ruchu -Miodnica (ZIP, 4.7 MiB)
 • Stała Organizacja Ruchu Stara Kopernia (ZIP, 1.3 MiB)
 • Stała Organizacja Ruchu -Trzebów (ZIP, 8.5 MiB)
 • Stała Organizacja Ruchu-Łozy (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informac ja o kwocie (PDF, 20.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 183.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w formie turnusu 7-dniowego dla 25 dzieci z terenu Gminy Żagań.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wniosek o dokonanie zakupu do 30 000 euro (PDF, 178.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 14.7 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 30 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 171.1 KiB)
 • Protokół z dnia 27 czerwca 2024 (PDF, 202 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 613.2 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 10.6 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 193.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 162.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty (PDF, 51.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 812.2 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 8.5 MiB)
 • Wykaz pomieszczeń (ZIP, 544.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 89 KiB)
 • Opis techniczny br. elektryczna (ZIP, 17.4 MiB)
 • Opis techniczny br. budowlana (ZIP, 8.1 MiB)
 • Opis techniczny br. sanitarna (ZIP, 11.8 MiB)
 • PB - OPIS TECH. I RYS (ZIP, 31.8 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 151.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 165.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 61.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2024-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.1 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 613.3 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 10.6 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 193.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 161.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2024-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.1 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 791.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 199.2 KiB)
 • Specyfikacja (ZIP, 89 KiB)
 • Pozwolenie (PDF, 1.2 MiB)
 • Postanowienie (PDF, 1.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 71 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania z dnia 29.02 i 01.03.2024 oraz zmiana treści SWZ (PDF, 403.2 KiB)
 • karta-katalogowa-pub- mała sala (PDF, 426.3 KiB)
 • karta-katalogowa-pub- mała sala_pietro (PDF, 426.3 KiB)
 • karta-katalogowa-zn-1- dużala sala (PDF, 440.1 KiB)
 • Rys. Amfiteatr (PDF, 85.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 05.03.2024 (PDF, 168.1 KiB)
 • PT-RYS.S6 (PDF, 463.6 KiB)
 • PT-RYS.S7 (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 173.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 168 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu popstępowania (PDF, 340.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2024-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.4 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 609.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 67.9 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.5 MiB)
 • Stała organizacja ruchu (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 194.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 20.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 232.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2024-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Gorzupia, gmina Żagań
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.1 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 936.1 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 63.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 770 KiB)
 • Stała organizacja ruchu (ZIP, 1.2 MiB)
 • Uzgodnienia (ZIP, 1.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.5 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 14.02.2024 r. (PDF, 31.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SWZ (PDF, 38.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 150.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 162.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 46 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2024-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.2 KiB)
 • SWZ z załącznikami (ZIP, 776.6 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 29.5 KiB)
 • Wizualizacja (ZIP, 3.5 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 239.3 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (ZIP, 1.8 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 13.02.2024 r (PDF, 155.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 16.02.2024 r (PDF, 159.1 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 18 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 335.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 42.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji