ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-31 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 78/18 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 78/18 Obowiązujący
2 2018-10-31 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 77/18 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 77/18 Obowiązujący
3 2018-10-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych XXXIX/264/18 Obowiązujący
4 2018-10-23 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań XXXIX/263/18 Obowiązujący
5 2018-10-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXIX/262/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2019 r. XXXIX/262/18 Obowiązujący
6 2018-10-30 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości XXXIX/261/18 Obowiązujący
7 2018-09-25 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXVIII/258/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji o zmianę decyzji o likwidacji lotniska z pasem utwardzonym dla miasta Żary, Żagań XXXVIII/258/18 Obowiązujący
8 2018-09-25 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXVIII/259/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żagań XXXVIII/259/18 Obowiązujący
9 2018-09-25 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR XXXVIII/257/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań XXXVIII/257/18 Obowiązujący
10 2018-09-12 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 73/18 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 73/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań