ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-11 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 18/19 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań na rok szkolny 2019/2020. 18/19 Obowiązujący
2 2019-01-14 Zarządzenie Wójta Gminy Żagań ZARZĄDZENIE NR 1/19 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żagań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym a także w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 1/19 Obowiązujący
3 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/9/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok III/9/18 Obowiązujący
4 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/10/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 III/10/18 Obowiązujący
5 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/18/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 III/18/18 Obowiązujący
6 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok III/17/18 Obowiązujący
7 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 III/16/18 Obowiązujący
8 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/15/18 Obowiązujący
9 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/14/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 III/14/18 Obowiązujący
10 2018-12-19 Uchwała Rady Gminy Żagań UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. III/13/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Żagań - Urząd Gminy Żagań